rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy Michał Bala - tel. 508 254 460, email: mb@kontur.cieszyn.pl

Oferujemy profesjonalną wycenę nieruchomości przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 

PRZYKŁADOWE RODZAJE WYCENIANYCH NIERUCHOMOŚCI

-nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, magazynowe, handlowe, itp.)
-nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, działki rekreacyjne, działki o funkcji komercyjnej, itp.)
-nieruchomości komercyjne nietypowe (hotele, pensjonaty, salony samochodowe, stacje benzynowe, farmy wiatrowe, itp.)
-nieruchomości lokalowe (lokale użytkowe, mieszkania)
-nieruchomości rolne zabudowane (siedliska, fermy, hodowle, itp.)
-nieruchomości rolne niezabudowane (grunty orne, stawy hodowlane, itp.)
-nieruchomości leśne (lasy, zadrzewienia, itp.)
-nieruchomości nietypowe
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, domu jednorodzinnego (mieszkania i domy w spółdzielniach mieszkaniowych, garaże, itp.)
-oraz inne rodzaje nieruchomości

PRZYKŁADOWE CELE DLA KTÓRYCH WYKONUJEMY WYCENY NIERUCHOMOŚCI
-wycena dla potrzeb kupna/sprzedaży
-wycena dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, itp.). Nasze wyceny są honorowane przez wszystkie banki - Michał Bala jest wpisany na tzw. "listę bankową".
-wycena na potrzeby sprawozdań finansowych (wartość godziwa, ustalenie wartości początkowej dla celów amortyzacji, aporty, itp.) -
-wycena na potrzeby egzekucji z wierzytelności (określanie wartości dla wymuszonej sprzedaży: egzekucja komornicza, przejęcie przez firmy windykacyjne, itp.) lub potrzeby podatkowo – skarbowe
-wycena na potrzeby spadkowe (określanie wartości spadku, itp.)
-wycena na potrzeby sądowe (podział majątku wspólnego, roszczenia, określanie czynszów za bezumowne korzystanie, itp.)
-wycena na potrzeby określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami (opłata adiacencka, renta planistyczna, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, itp.)
-wycena na potrzeby transakcji kapitałowych i wyceny przedsiębiorstw
-wycena na potrzeby służebności przesyłu i odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Powyższe zakres oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwych rodzajów wycen. 

W celu dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w naszym biurze. 

Michał Bala posiada ukończone liczne szkolenia, w tym szkolenie oraz dany egzamin Związku Banków Polskich, jest wpisany na listę bankową. Nasze operaty są akceptowane w większości banków komercyjnych w Polsce. 

Michał Bala jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości IMARS SILESIA.

Głównym obszarem prowadzonej działalności jest wycena nieruchomości na terenie gmin: Cieszyn, Skoczów, Hażlach, Wisła, Istebna, Ustroń, Brenna, Goleszów, Dębowiec, Strumień, Chybie, Zebrzydowice, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, oraz innych miejscowości w okolicach powiatu cieszyńskiego.